Activiteiten

Infra

Hiervoor staat onze afdeling Infra garant! Reeds van bij het ontstaan was de afdeling Infra belangrijk voor Devagro. Door deze opgebouwde expertise in zowel industriële als openbare projecten kan ons Infrateam de volledige aanleg van uw infrastructuur verzorgen. Door onze beperkte structuur kunnen wij flexibel inspelen op uw wensen om uw project te realiseren. Met de modernste gps-gestuurde machinevloot verzorgen onze machinisten graag volgende aspecten:

 • Rioleringscollectoren tot 7 m diepte, en tot 1800 mm diameter
 • Wegenis- en bestratingwerken incl. voorbereidende grondwerken en funderingsaanleg
 • Aanleg van betonverhardingen en lijnvormige elementen met eigen gps-gestuurde glijbekistingsmachine

Rioleringswerken

Wegeniswerken

Betoneringswerken

Afbraak

Devagro heeft inmiddels ook een stevige reputatie opgebouwd in afbraakwerken.  Ook hier is geen enkele afbraak te groot. Je kan hierbij uw afbraak toevertrouwen aan ons ervaren en gespecialiseerd team dat al uw afbraak- en onmantelingswerken uitvoert conform alle wettelijke milieu- en veiligheidsnormen, en dit binnen de vooropgestelde planning en budget.

Uit zorg voor het milieu en uw budget streeft ons afbraakteam er steeds naar om alle afvalstromen, afkomstig van uw afbraakwerken, een tweede leven te schenken via de hoogwaardigste recyclagestroom.

Door continue investeringen in mens en machine kunnen wij vlot volgende werken voor u uitvoeren:

 

 • Algemene sloopwerken, en dit van zowel huizen, gebouwen, kantoren, appartementen als industriële sites
 • Ontmanteling- en demontagewerken door middel van strippen en binnensloop
 • Selectieve verwijdering van gebonden en ongebonden asbesthoudende materialen

 

Afbraak

Grondverzet

Voor Devagro is geen grondverzet te groot. Wij verzorgen graag uw totaal grondverzet volgens de regels van de kunst. Al uw grondverzet gebeurt samen met een erkende bodembeheerorganisatie volgens alle wettelijke bepalingen. Met onze gps-gestuurde graafkranen tot 75 ton, messbulls en dumpers voorzien wij vlot volgende werken:

 • Bouwrijp maken van terreinen, incl. rooien van alle beplantingen
 • Selectief ontgraven van bouwputten
 • In situ grondstabilisatie
 • Aanleg van grondtaluds
 • Natuurtechnische en landschapsgrondwerken

In situ grondstabilisatie

Aanleg grondtaluds

Bouwrijp maken van terreinen