Stakendijke

Riolering en wegenis

Studieburo Goegebeur tekende het project eerst uit, waarna Devagro de fakkel overnam. Ter garantie van een efficiënte riolering, werd een gescheiden rioleringsstelsel geplaatst. Bovendien kreeg de verkaveling twee centrale bufferbekkens om het regenwater zo veel mogelijk te laten bufferen. De aanleg van de wegenis gebeurde in drie stappen: een onderfundering in mengpuin, daarboven een stabiele fundering, en uiteindelijk een uitgewassen betonverharding.

Ecologisch verantwoorde fietspaden

Het stokpaardje van dit project is echter het groene, ecologische verantwoorde beton waarmee Devagro een deel van de fietspaden aanlegde. Dit initiatief kwam er na een brainstormsessie met de WVI waar het begrip ‘circulariteit’ centraal stond. Het was de perfecte opportuniteit voor Devagro om mee op de groene kar te springen. Als alternatief op het traditionele wegenisbeton 42.5 MPA met luchtbelvervormer, werd voor de aanleg van de fietspaden gebruik gemaakt van een groen beton 50 MPA zonder luchtbelvervormer.

Stakendijke 1
Stakendijke 2
Stakendijke 3

Gerecycleerde granulaten

Groen beton, uit wat bestaat dat precies? Het antwoord is simpel: een aantal natuurlijke granulaten van beton worden vervangen door de gerecycleerde versie ervan, wat zorgt voor een CO2-reductie.

Concreet gaat het om drie grondstoffen:

  • het grove granulaat bestaat uit natuurlijk "gesteente". Bij groen beton wordt deze grondstof echter voor 50% vervangen door hoogwaardig gerecycleerd betongranulaat.
  • cement is wereldwijd verantwoordelijk voor 8% van de totale CO2-uitstoot. Devagro verving 45% van het cement door hoogovenslak, een afvalproduct uit de metaalindustrie waardoor het beton milieuvriendelijker werd.
  • betonbreekzand, een gerecycleerd betongranulaat verving de natuurlijke zandfractie van beton voor 30%.

Dankzij deze ingrepen verminderde de CO2-uitstoot met 50% ten opzichte van traditioneel beton en bespaarde de WVI tonnen grondstoffen. Tegelijkertijd bleef wel de kwaliteit gehandhaafd en werd binnen het voorziene budget opgeleverd.

Via dit project staan we opnieuw een stap dichter bij een groenere en duurzame planeet. Devagro is dan ook trots deel uit te maken van deze ambitieuze opdracht.

Cookies

Op onze websites en apps gebruiken wij en derden cookies of gelijkaardige technologieën (kortweg "cookies")
Meer informatie

Instellingen

Zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Registreren informatie over hoe u de site bezoekt.

Houden informatie bij over uw surfgedrag om u relevante advertenties te tonen op andere sites.